Termografi og Måleteknikk as

Startside
Hva er termografi ?
Bygg
Andre termografiområder
Elektro
Opplæring
Om oss

 
Vi kan hjelpe deg.
 
Vi har utstyr, ekspertise og mer enn 25 års erfaring i termografering.
Varmebildene gjør problemene synlige og gir deg svarene.
Utett langs taklist.


Varmebildene viser hvordan temperaturen varierer på en overflate.
Dette kan fortelle mye om hva som foregår under overflaten og de fysiske prosessene som er årsakene til temperaturvariasjonene.
 

Ved siden av termografering av bygninger, gjør vi også andre målinger i hus og bygninger, målinger som hører naturlig sammen med termografering, som fuktmålinger, tetthetskontroller, måling av trykkforskjeller, lyd og støymålinger.

                                                                 © K.Grimnes, september 2005

______________________________________________________________________________________
Termografi og Måleteknikk as,
Oslo: Nygårdsveien 5, 1454 Fagerstrand, Tlf:66 91 69 49 - Mobil: 908 92 590 oslo@termografi.no
Bergen: Andreas Gjellesviks veg 13, 5260 Indre Arna. Tlf:55 53 16 80 - Mobil: 924 21 606  bergen@termografi.no