Termografi og Måleteknikk as

Startside
Opp

     
Med termografi kan vi finne fyllingsgrad i en tank fra utsiden.
 
Tanknivå i en jernbanevogn med flytende propan.  
Bildene er  fra propangassbrannen på Lillestrøm stasjon april år 2000.  
     

                                                                                        © K.Grimnes, juni 2003

______________________________________________________________________________________
Termografi og Måleteknikk as,
Oslo: Nygårdsveien 5, 1454 Fagerstrand, Tlf:66 91 69 49 - Mobil: 908 92 590 oslo@termografi.no
Bergen: Andreas Gjellesviksvei 13, 5260 Indre Arna. Tlf:55 53 16 80 - Mobil: 924 21 606 
bergen@termografi.no