Termografi og Måleteknikk as

Startside
Opp

Man kan tetthetskontrollere en bygning ved å trykkprøve den. Metoden er velegnet for leiligheter, eneboliger og rekkehus, men er ikke egnet for store bygninger. Den utføres etter Norsk Standard, NS-EN 13829 Bestemmelse av bygningers tetthet.

Utførelsen er omtrent som følger:
Man lukker alle åpninger i bygningen, ventiler, dører, vinduer etc. Mekanisk ventilasjon tapes. Kalibrert vifte monteres i døråpning. Det suges ut luft til man har et bestemt undertrykk

 


Slik kan det se ut fra utsiden når trykkprøving foregår.
Med denne vifta skaper vi en helt bestemt trykkforskjell mellom ute og inne. Jo mer luft som går gjennom vifta, jo mer utette er boenheten.

I byggeforskriftene er det satt krav til tetthet utført etter denne metoden.

Trykkprøving forteller om hvor tett eller utett en bygning er totalt sett i forhold til
byggeforskriftenes krav. Metoden forteller ingenting om hvor utetthetene er.

Metoden er velegnet for bruk sammen med  termografering. Med termograferingen
lokaliserer man utetthetene,


                                                                                     © K.Grimnes,
oktober 2004

______________________________________________________________________________________
Termografi og Måleteknikk as,
Oslo: Nygårdsveien 5, 1454 Fagerstrand, Tlf:66 91 69 49 - Mobil: 908 92 590 oslo@termografi.no
Bergen: Andreas Gjellesviksvei 13, 5260 Indre Arna. Tlf:55 53 16 80 - Mobil: 924 21 606 
bergen@termografi.no