Termografi og Måleteknikk as

Startside
Opp
Biler
Båter
Trikker/tog

     
Innen transportsektoren finnes det en mengde områder hvor termografi kan anvendes.  
     
Vi har bare hatt oppdrag innen noen få områder, som vi gjerne viser frem.  
     
     

                                                                                       © K.Grimnes, juni 2003

______________________________________________________________________________________
Termografi og Måleteknikk as,
Oslo: Nygårdsveien 5, 1454 Fagerstrand, Tlf:66 91 69 49 - Mobil: 908 92 590 oslo@termografi.no
Bergen: Andreas Gjellesviksvei 13, 5260 Indre Arna. Tlf:55 53 16 80 - Mobil: 924 21 606 
bergen@termografi.no