Termografi og Måleteknikk as

Startside
Opp

BRUKER-KURS 2 dagers kurs. Lære å bruke utstyret + litt strålingsteori.
For:
  Alle som trenger kjennskap til utstyret, enten fordi de skal arbeide med det, eller fordi man ønsker å vite noe om begrensninger og muligheter med utstyret. Dette er et godt kurs å starte med.
Bakgrunn:
Ingen
 
Brukerkurs  
Kursprogram

Dette er et kurs for praktisk trening i bruk av varmekamera.
Kurset er laget for å møte behovet for de som skal bruke varmekamera enten man skal leie eller eie.
Det er lagt stor vekt på praktisk bruk og innstilling av utstyret, virkemåte samt enkel innføring i grunnleggende IR-teori.

 

Kameraene har mange anvendelsesområder og mange innebygde målemuligheter. Nedenfor har vi satt opp det omtrentlige programmet. Etter krav fra den enkelte student og fordi bakgrunnskunnskapene for den enkelte er forskjellig, tilpasser vi kurset etter dette.
Det er ingen eksamen, men hver deltager får kursbevis.

Kurset startet klokken 0900 begge dager.

 
 
 
 
 
Dag 1   Dag 2  
- Oversikt over kurset. -

Gjennomgang av bilder tatt 1.dag.

- Presentere lærer og deltagere for - Bildeforklaring – kvalitative
hverandre. teknikker.
- Presentere termografi. - Termisk fokusering og
- Informasjon om sertifisering og analyseteknikker.
trender i IR-industrien. - Bruke kameraets forskjellige
- Presentere forskjellige funksjoner til bildeforklaring.
anvendelsesområder. - Praktiske øvelser med kameraet.
- Det elektromagnetiske spektrum. - Kameraets begrensninger. Hensyn
- Emisjonsfaktor, hva er det ? å ta ved måling på små objekt.
- Gjennomgang av kameraet og - Vanlige feil.
dets funksjoner. - Avslutning og evaluering.
- Termografering og lagring av

© K.Grimnes, juni 2003

______________________________________________________________________________________
Termografi og Måleteknikk as,
Oslo: Nygårdsveien 5, 1454 Fagerstrand, Tlf:66 91 69 49 - Mobil: 908 92 590 oslo@termografi.no
Bergen: Andreas Gjellesviksvei 13, 5260 Indre Arna. Tlf:55 53 16 80 - Mobil: 924 21 606 
bergen@termografi.no