Termografi og Måleteknikk as

Startside
Opp

           
For: For alle som trenger kjennskap til metoden brukt i byggsammenheng. Vite noe om muligheter og begrensninger, samt termografi brukt sammen med annet utstyr.
Bakgrunn: Termografører med elektrobakgrunn eller andre med byggteknisk bakgrunn.
           
 
 
Byggkurs 


Dette kurset er en innføring i termografi brukt i bygninger.
Kurset er laget for å møte behovet for de som skal bruke varmekamera, enten man skal leie eller eie.
Kurset vil også være egnet for de som skal motta termografirapporter og som har behov for kunnskap om muligheter og begrensninger ved bruk av denne metoden.
Det er lagt stor vekt på praktisk bruk og innstilling av utstyret, virkemåte samt enkel innføring i grunnleggende IR-teori.

Kameraene har mange anvendelsesområder innen bygg og det er mange  målemuligheter innebygd i kameraet.
Nedenfor har vi satt opp det omtrentlige programmet. Fordi bakgrunnskunnskapene for den enkelte er forskjellig, tilpasser vi kurset etter dette underveis.
Spesielt vil dette være avhengig av om det er deltagere med termografibakgrunn, eller byggteknisk bakgrunn.
Det er ingen eksamen, men hver deltager får kursbevis.

Kurset startet klokken 0900 begge dager.

           
Dag 1   Dag 2  
--

Velkommen.

--

Gjennomgang av bilder tatt 1.dag.

 
-- Oversikt over kurset. -- Trykkprøving av hus.  
--

Presentere lærer og deltagere for hverandre.

-- Kuldebroer, Litt om inneklima og    
    akseptable temperaturer og trekk ?  
--

Presentere generell termografi

-- Termisk fokusering og analyseteknikker.  
  og byggtermografi. -- Bruke kameraets forskjellige funksjoner  
-- Strålingsfysikk – IR-teori.   til bildeforklaring.  
-- Gjennomgang av kameraet og -- Praktiske øvelser med kameraet.  
  dets funksjoner. -- Kameraets begrensninger. Hensyn å ta  
-- Praktisk trening på kamera.   ved måling på små objekt.  
-- Utvendig/innvendig -- Vanlige feil.  
  termografering av bygning(er). -- Avslutning og evaluering.  
-- Termografering og lagring av      
  bilder.      
           

 

© K.Grimnes, juni 2003

______________________________________________________________________________________
Termografi og Måleteknikk as,
Oslo: Nygårdsveien 5, 1454 Fagerstrand, Tlf:66 91 69 49 - Mobil: 908 92 590 oslo@termografi.no
Bergen: Andreas Gjellesviksvei 13, 5260 Indre Arna. Tlf:55 53 16 80 - Mobil: 924 21 606 
bergen@termografi.no