Termografi og Måleteknikk as

Startside

Hva er termografi?
Forenklet sagt kan man si at våre øyne ser lysstråler, mens varmekameraet ”ser” varmestråler.

I varmekameraet regnes varmestrålene om til temperaturer og da er det mange muligheter for å gjøre feil. Vi må vite noe om hvilke temperaturer som kommer fra omgivelsene, hvor stor avstand det er mellom kamera og det vil skal se på og hva slags materiale og overflate vi skal se på etc. Det er derfor viktig at den som bruker metoden, har god kjennskap til varmelære, strålingsfysikk etc.
 
Utstyret er ufarlig i bruk. Det  registrerer elektromagnetisk stråling i det infrarøde spekteret.
Vi benytter utstyr med en målenøyaktighet ned til 0,1 °C og med et måleområde fra ca –40 °C til ca 1500 °C. Utstyret opererer helt i det infrarøde området i det elektromagnetiske spektrum, fra ca 8 - 14 µm.


 

 
Bildene kan lagres på tape som videofilm, eller som stillbilder på harddisk. Det siste er det vanligste. Med termografi kan vi se temperaturmønsteret på en overflate.
 

Andre vanlig brukte navn på varmekamera er termovisjonskamera, IR-kamera eller infrarødt kamera. 

På disse veggene finnes det flere mangler ved  isoleringen.

Årsaken til temperaturvariasjonene man ser kan være mange. De må tolkes og det er her den vanskelige delen ligger. Dette krever erfaring og kompetanse.
 

Vi har stor kompetanse og mer enn 25 års erfaring i termografering.

                                                                                         © K.Grimnes, februar 2005

______________________________________________________________________________________
Termografi og Måleteknikk as,
Oslo: Nygårdsveien 5, 1454 Fagerstrand, Tlf:66 91 69 49 - Mobil: 908 92 590 oslo@termografi.no
Bergen: Andreas Gjellesviksvei 13, 5260 Indre Arna. Tlf:55 53 16 80 - Mobil: 924 21 606 
bergen@termografi.no