Termografi og Måleteknikk as

Startside
Opp

Nivå 1 - KURS 5 dagers kurs inklusive skriftelig eksamen og innlevering av rapporter.
For:
  Alle som skal ha termografi som yrke og som skal jobbe med termografi. Også egnet for de som trenger inngående kjennskap til termografiens muligheter og begrensninger.
Bakgrunn:
Stor fordel med brukerkurs og/eller praksis på utstyr, men er ikke absolutt nødvendig.
 
Nivå 1
Kursprogram

Kurset er laget for å møte behovet for de som er interessert i termografi for å kunne forberede, forebygge og forutsi hvordan man skal drive vedlikehold. Dette er et grunnleggende kurs som er laget for å forstå grunnleggende termografi. Eksemplene vi bruker under trening, i laboratoriet og i diskusjoner er for det meste rettet mot vedlikehold på elektriske anlegg. Vær oppmerksom på at dette ikke er et kurs for praktisk trening. Studentene kan ikke regne med å lære alt om selve kameraet eller om softwaren som brukes. 

Kurset starter forholdsvis teoretisk, men blir mer og mer praktisk.

 

 

 Mye av tiden tilbringes med praktisk  trening, hvor vi har mange forsøk og prøver fra det virkelige liv som vi skal trene på. Studentene får virkelig kjørt seg gjennom de fem dagene kurset varer ! 

Nedenfor har vi satt opp det omtrentlige programmet. Etter krav fra den enkelte student og fordi bakgrunnskunnskapene for den enkelte er forskjellig, tilpasser vi kurset etter dette. Noen av de grunnleggende kunnskapene vil vi holde på med til alle føler at de har forstått dem. 

Kurset startet klokken 0900 hver dag og avsluttes klokken 1600, unntatt på fredag, hvor vi slutter tidligere.

Mandag, dag 1 Onsdag, dag 3
--

Velkommen.

--

Prøve

-- Oversikt over kurset. -- Temperaturmålinger med IR.
-- Presentere lærer(ne) fra itc -- Strålingsenergi.
og studenter for hverandre. -- Blackbody teori, strålingens lover
-- Presentere termografi. Stefan-Boltzmann’s lov.
-- Informasjon om sertifisering -- Emisjon, refleksjon, transmisjon og
og trender i IR-industrien. absorpsjon.
-- Gjennomgang av -- Egenskaper til virkelige legemer.
anvendelsesområder. -- Prinsipper for temperaturmålinger
-- Grunnleggende termo- med IR.
dynamikk, termografi og -- Korreksjonsfaktorer og
IR-bilder. temperaturkalkulasjoner.
-- Definere temperatur. -- Kameraets målefunksjoner,
-- Varme og varmetransport. isotermers prinsipp og bruk.
-- Forskjellige måter varme --  Praktiske øvelser med
transporteres på. temperaturmålinger.
-- Praktisk demonstrasjon av  -- Kameraets begrensninger. Hensyn å
-- konduksjon og konveksjon. ta ved måling på små objekt.
Tirsdag, dag 2 Torsdag, dag 4
--

Prøve.

-- Labøvelser.
-- De termodynamiske lover. -- Introduksjon til softwarerapportering.
-- Fortsettelse med varmetransport.
-- Materialegenskaper. Fredag, dag 5
-- Bildeforklaring – kvalitative -- Gjennomgang av labøvelsene. Denne
teknikker.

   presentasjon  gjøres av studentene.
-- Termisk fokusering og -- Repetisjon av teorien.
analyseteknikker. -- Level 1 – termografitest (eksamen).
-- Bruke kameraets forskjellige -- Testresultater/evaluering av kurset,
funksjoner til bildeforklaring. avrunding og avslutning.
-- Termisk likevekt.
-- Termiske gradienter.
-- Termisk utvikling og forløp.
-- IR-teori.
-- Det elektromagnetiske
spektrum.
-- Strålingsenergi.
-- Kvalitativ termografi.
-- Overblikk over termiske
mønstre.
-- Kameraverktøy for å fremheve
 termiske mønstere.
-- Praktiske øvelser med
kameraet.

© K.Grimnes, januar 2004

______________________________________________________________________________________
Termografi og Måleteknikk as,
Oslo: Nygårdsveien 5, 1454 Fagerstrand, Tlf:66 91 69 49 - Mobil: 908 92 590 oslo@termografi.no
Bergen: Andreas Gjellesviksvei 13, 5260 Indre Arna. Tlf:55 53 16 80 - Mobil: 924 21 606 
bergen@termografi.no