Termografi og Måleteknikk as

Startside
Opp

   
Termografering av elektriske anlegg.
   
Det er sunn fornuft å termografere det elektriske anlegget jevnlig, for eksempel hvert 2.år.  
En vanlige fremgangsmåte å termografere elektriske anlegget på er at alle sikringsskap kontrolleres for varmgang og overtemperatur.
Andre deler som  elektrokjeler, varmtvannsbeholdere, motorer, varmebatterier, kjølekompressorer, belysning, varmeovner etc undersøkes gjerne i tillegg.

Forskrifter og normer setter grenser for hvor høye temperaturer og belastninger som kan tillates.

I rapporten som leveres etter kontrollen, er alle inspiserte objekter listet opp og eventuelle avvik er omtalt spesielt i ord og bilder. Det foretas en klassifisering etter alvorlighetsgrad. Til orientering tar vi med mindre avvik i kurser og komponenter som kan gi fremtidige problemer i forbindelse med driftsregularitet.
  I den ene fasen er det varmgang i
  forbindelse med aluminiumskabel.
     
     
Vi bruker personell med solid bakgrunn fra både elektrofag og termografi.
Vi er nøytral leverandør av termografidokumentasjon til deg som kunde.
Vi ser på oss selv som erfarne innen termografering av elektriske anlegg og har jevnlig kontakt med andre i bransjen for oppdatering og felles fagutveksling.

______________________________________________________________________________________
Termografi og Måleteknikk as,
Oslo: Nygårdsveien 5, 1454 Fagerstrand, Tlf:66 91 69 49 - Mobil: 908 92 590 oslo@termografi.no
Bergen: Andreas Gjellesviksvei 13, 5260 Indre Arna. Tlf:55 53 16 80 - Mobil: 924 21 606  bergen@termografi.no